پروترموالاستیسیته - 182 صفحه

پروترموالاستیسیته - 182 صفحه
مدل کالا: فایل PDF
موجودی: در انبار
قیمت: 24,000 تومان

مواد متخلخل از لحاظ ظاهری دارای گوناگونی گسترده ای هستند، طبیعی و مصنوعی و نیز کاربردهای تکنولوژی متفاوتی دارند که از جمله در پیش بینی مواد جاذب صدا و درحوزه زمین شناسی روئیت می شوند. دراین پایان نامه معادلات خطی پروالاستیسیته و ترموالاستیسیته بطور کامل بدست آمده است. بررسی کامل پرو ترموالاستیسیته ونیز دیگر معادلات و کاربردهای آن، پرموالاستیسیته سنگ ها و تنش و کرنش خطی برای سنگ های متخلخل اشباع باسیال بصورت چهار حالات بالاروی ناحیه ای لایه های افقی، تنش های پسماند به دام افتاده، فرآیند نفوذ و شکست هیدورلیکی طبیعی و استخراج مایعات ذخیره شده انجام شده است. همچنین به بررسی پروالاستیک تغییرات فشار درونی در اثر اعمال فرآیند های مختلف طبیعی و مصنوعی پرداخته شده است. ازنکات قابل توجه این پایان نامه محاسبات، جداول و نیز نمودارهای و تصویر کامل و غالبا رنگی می باشد. این پایان نامه شامل هفت فصل کامل زیر است:

فصل اول: چکیده و مقدمه

فصل دوم: پاسخ های نوسانی محیط متخلخل اشباع تحت بار حرارتی پریودیک

فصل سوم: کاربردهای پرو ترموالاستیسیته

فصل چهارم: مکانیزم های پرو-ترموالاستیسیته درثبات سوراخ وتحریک مخزن و کاربرد آن

فصل پنج: پرو-ترموالاستیسیته سنگ ها

فصل ششم: نمونه ای از مقالات ترجمه شده در خصوص پرو ترموالاستیسیته (25 صفحه)

فصل هفتم: منابع و مراجع

پشتیبانی و توسعه: اپن کارت فارسی
کلیه حقوق نزد فروشگاه پایان نامه مهندسی مکانیک محفوظ است. @ 2020