هیدروفرمینگ - 320 صفحه

هیدروفرمینگ - 320 صفحه
مدل کالا: فایل PDF + Images
موجودی: در انبار
قیمت: 38,000 تومان

این پروژه یک پایان نامه بسیار کامل و جامع درباره هیدروفرمینگ یا شکل دهی و فرم دهی به وسیله سیالات می باشد. در این پروژه پس از معرفی و تاریخچه هیدروفرمینگ به  بررسی جامع انواع روش های هیدروفرمینگ و فرآیندهای آن، مزایا و معایب، پارامترهای دخیل در هیدروفرینگ، بررسی دیاگرام ها، تئوری ها، تنش ها و کرنش ها، انواع تحلیل ها و نمودارهای مربوط به هیدروفرمینگ، تکنیک های هیدروفرمینگ، تاثیر انواع عملیات روی هیدروفرمینگ، فرآیند شبیه سازی هیدروفرمینگ با روش های مختلف المان محدود و محاسباتی و نیز کامپیوتری، فرآیندهای جانبی و نیز طراحی ماشین هیدروفرمینگ به طور کاملا جامع و کامل پرداخته شده است. این پروژه هیچ فاکتوری اصلی و یا فرعی در مورد هیدروفرمینگ را از قلم نیانداخته است. این پایان نامه شامل 320 صفحه و چهارده فصل زیر است:

فصل اول: معرفی هیدروفرمینگ
فصل دوم: روش های هیدرو فرمینگ
فصل سوم: طراحی انعطاف پذیز
فصل چهارم: هیدروفرمینگ با متد فشار مرحله ای
فصل پنجم: هیدروفرمینگ با متد فشار بالا
فصل ششم: پارامترهای فرم دهی فلزات
فصل هفتم: تئوری فرم دهی
فصل هشتم: حدود شکل دهی
فصل نهم: تعیین پارامترهای فرم دهی
فصل دهم: اصول هیدرو فرمینگ با تغذیه انتهایی
فصل یازدهم: خواص مواد و تاثیر بر اجرای عملیات
فصل دوازدهم: فرآیند شبیه سازی هیدروفرمینگ
فصل سیزدهم: فرآیندهای جانبی هیدرو فرمینگ
فصل چهاردهم: طراجی ماشین اجرای هیدرو فرمینگ

پشتیبانی و توسعه: اپن کارت فارسی
کلیه حقوق نزد فروشگاه پایان نامه مهندسی مکانیک محفوظ است. @ 2020