بررسی و معرفی بخشهای مختلف نیروگاه گازی (توربین گاز) - 122 صفحه

بررسی و معرفی بخشهای مختلف نیروگاه گازی (توربین گاز) - 122 صفحه
مدل کالا: فایل Word + PDF
موجودی: در انبار
قیمت: 26,000 تومان

این پایان نامه بابیان کدهای شناسایی آغازشده است. سپس در فصل دوم تشریحی کلی نیروگاه از نوع پیکر بندی ،جا نمایی ،سوخت و...، در فصل سوم اطلاعاتی عمومی در مورد قطعات توربین گاز وابعاد و وزن و...،در فصل چهارم نحوه هوادهی ،احتراق و...را تشریح کرده ودرادامه در فصل پنجم سامانه های مختلف از قبیل هوای ورودی آتش نشانی سوخت گاز ،گازوییل و...را بیان نموده، در فصل ششم نحوه کنترل دمای توربین را شرح داده ودر فصل هفتم مجرای هوای ورودی ،سرعت ، عایق صدا ونحوه تمیز کاری و...را تشریح کرده ودر فصل هشتم سیستم خروجی گازهای حاصل ازاحتراق (مجرایواگرای اگزوز )و...را توضیح داده ودر فصل نهم انواع ابزارهای عمومی وتخصصی را بیان کرده است.

فصل اول: کد شناسایی KKS
فصل دوم: تشریح کلی نیروگاه
فصل سوم: اطلاعات عمومی در مورد قطعات توربین گاز
فصل چھارم: توربین گاز V94.2
فصل پنجم: سامانھای توربین گاز V94.2
فصل ششم: کنترل دمای توربین گاز
فصل ھفتم: مجرای ورودی ھوا
فصل ھشتم: مجرای واگرای اگزوز
فصل نھم: ابزار و ابزار مخصوص تعمیرات
فصل دھم: فھرست منابع

پشتیبانی و توسعه: اپن کارت فارسی
کلیه حقوق نزد فروشگاه پایان نامه مهندسی مکانیک محفوظ است. @ 2020