بررسي پدیده ضربه آبي - 114 صفحه

بررسي پدیده ضربه آبي - 114 صفحه
مدل کالا: فایل Word + PDF
موجودی: در انبار
قیمت: 21,000 تومان

در مسائل مربوط به پمپاژ، شناخت پدیدة ضربة آبی اهمیت زیادی دارد. وقتی در یک سیستم لوله، تغییر سرعت مایع بقدری ناگهانی صورت گیرد که برای تحلیل جریان نیاز به وارد نمودن خصوصیات الاستیکی مایع و لوله باشد, به این جریان ناپایدار ضربة آبی می‌گوییم. در بعضی از سیستم‌های هیدرولیکی تحت فشار‍, نظیر خطوط انتقال آب, نفت یا شبکه‌های توزیع و لوله‌های آب بر منتهی به توربین‌ها، تونل‌های آبی، سیستم‌های پمپاژ و جریانهای ثقلی، پدیدة ضربة آبی با ایجاد موج‌های زودگذر و میرا موجب خطرات گوناگونی می‌شود. ترکیدن خطوط لوله در سیستم‌های انتقال و شبکه های توزیع، خرابی و شکسته‌ شدن شیرها، دریچه‌های کنترل و پمپ‌ها از نمونه‌های بارز تأثیر این پدیده می‌باشد.

در این پایان نامه پدیده ضربه آبی و اثرات آن همراه با تحلیل ها، نمودارها و نتایج بدست آمده از آن بطور کامل بررسی شده است. در هر فصل پس از توضیح جامع مطالب مربوطه محاسبات ، نتایج و نمودارها آن فصل همراه باشکل های مرتبط قرار داده شده است. این پایان نامه شامل شش فصل بسیار کامل زیر است:

فصل اول: مقدماتی بر شناخت فرایند ضربة آبی
فصل دوم: ضربة آبی در رفتار صلب ستون آب
فصل سوم: آشنایی با پدیدة ضربة آبی در رفتارکشسانی
فصل چهارم: موقعیتهای مکانی و زمانی پدیدة ضربة آبی
فصل پنجم: روش محاسبة پدیدة ضربة آبی
فصل ششم: کلیاتی در مورد روش‌ها و تجهیزات کنترل ضربة آبی

پشتیبانی و توسعه: اپن کارت فارسی
کلیه حقوق نزد فروشگاه پایان نامه مهندسی مکانیک محفوظ است. @ 2020