بالانس محورهای صلب و غيرصلب، تهيه نرم افزار و تست در صنعت - 176 صفحه

بالانس محورهای صلب و غيرصلب، تهيه نرم افزار و تست در صنعت - 176 صفحه
مدل کالا: فایل Word
موجودی: در انبار
قیمت: 32,000 تومان

مقدمه:

مطالعه ارتعاشات به حرکت نوساني اجسام و نيرو هاي وابسته به آن ها مربوط مي‌شود. يعني ارتعاشات يک پديده ديناميکي است. تمام اجسام که داراي جرم و الاستيسيته باشند قادر به ارتعاش مي‌باشند ارتعاشات ناخواسته در سيستم‌هاي مکانيکي ممکن است موجب اختلال در عملکرد آنها و نهايتاً ايجاد شکست در اثر خستگي شود. اين ارتعاشات در ماشين‌هاي دوار مي‌تواند به دلايل مختلف رخ دهد و مي‌توان با استفاده ار اندازه‌گيري ارتعاشات و آناليز آنها به بررسي عيوب مختللف ماشين‌هاي دوار و اثرات ارتعاشات آنها پرداخت.

ازجمله قويترين تکنيک‌ها جهت تشخيص عيوب يک ماشين آناليز دامنه ارتعاش برحسب فرکانس مي‌باشد. براي اندازه‌گيري ارتعاشات معمولاً اطلاعات دامنه ارتعاشات در هر ياتاقان تحت آناليز در سه جهت براي تشخيص اشکالات مکانيکي گوناگون فوق العاده مهم است. براي مثال ناميزاني، ناهمراستايي و خمش در محور باعث ارارتعاش در فرکانس 1xrpm  خواهد شد. پديده ناميزاني در محورهاي دوار (باستثنا روتورهاي يک سر آزاد ) در جهت شعاعي (افقي و عمودي)دامنه‌هاي غالبي را ايجاد خواهد کرد و در جهت محوري دامنه ارتعاش در حد قابل توجهي پايين‌تر از جهت شعاعي است. در صورتي که سيگنال‌هاي ناشي از ناهمراستايي کوپل‌ها و ياتاقان‌ها و يا خمش محور در هر دو جهت محوري و شعاعي داراي دامنه ارتعاش زياد خواهند بود.

يکي از عمده‌ترين مشکلات در ارتعاشات ماشين‌هاي دوار ناشي از ناميزاني جرمي مي‌باشد که پس از تشخيص اين موضوع بايد عمليات بالانس را انجام داد.

بهترين ماشين‌هاي آناليز ارتعاشات در جهان و قوي‌ترين نرم‌افزارهاي بالانس موجود به تنهايي نمي‌تواند يک مشکل ارتعاشات را بر طرف کند و در اغلب موارد وجود يک فرد متخصص با تجربه کافي در ارتعاشات ماشين‌هاي دوار امري ضروري مي‌باشد. ناميزاني جرمي معمولترين دليل ارتعاشات موجود مي‌باشد و مسئله اصلي تشخيص اين عيب و انتخاب روش مناسب براي برطرف کردن اين عيب مي‌باشد.

بالانس در زمره مسائل خدمات و تعميرات قرار مي‌گيرد. اگر چه موضوع کاملاً فني و نيازمند مهارت‌هاي آناليزي مي‌باشد.

فصل 1 : تعاريف و مفاهيم اوليه

فصل 2 : بالانس در يك صفحه

فصل 3 : روش چهار بار راه‌اندازي بدون فاز

فصل 4 : بالانس دوصفحه‌اي

فصل 5 : روتور‌هاي تير طره

فصل 6 : بالانس روتور‌هاي تير طره

فصل 7 : نرم افزار تهيه شده و تست در صنعت

مراجع ومنابع

پشتیبانی و توسعه: اپن کارت فارسی
کلیه حقوق نزد فروشگاه پایان نامه مهندسی مکانیک محفوظ است. @ 2020