استخر خورشیدی (طراحی و بررسی جامع) - 101 صفحه

استخر خورشیدی (طراحی و بررسی جامع) - 101 صفحه
مدل کالا: فایل Word + PDF
موجودی: در انبار
قیمت: 25,000 تومان

از سیستم های فعال انرژی خورشیدی به منظور فراهم کردن گرمای ساختمانها (گرمایش محیطی) و گرمایش آب استفاده می شود. یک استخر خورشیدی بدنه ای است از آب که برای جمع آوری و ذخیره انرژی خورشیدی استفاده می شود. دراین پایان نامه یک استخر خورشیدی به طور کامل مورد بررسی و طراحی قرار گرفته است. روابط حاکم بر آن بطور کامل بررسی شده و نتایج آن نیز مورد استفاده قرار گرفته است.  همچنین جداول و نمودارهای مربوطه به صورت کامل رسم شده اند.
حفاظت و بدست آوردن گرادیان غلظت نمکی در استخر سرد و گرم و نیز استخر با جریان عمودی، روش های پر کردن استخر، منطقه تابش خورشید، دما و توزیع دما، بازده و اتلاف حاصل از انعکاس، ذخیره سازی گرما،تحلیل عددی معادله نفوذ گرمایی،روش های استحصال انرژی،بررسی اثر عوامل جغرافیایی و بوم شناسی، تکنولوژی نمک زدائی،طراحی یک استخر خورشیدی و طراحی مبدل، و .... بخشی از مطالبی است که در این پایان مورد بررسی قرار گرفته است. این پایان نامه شامل شش فصل جامع زیر است:

فصل اول : نگاهی به استخر خورشیدی

فصل دوم: ایجاد و نگه داری یک استخر خورشیدی و بررسی کامل روابط حاکم بر آن

فصل سوم : مطالعه و طرح ذهنی برای یک عملیات نمک زدایی پایدار

فصل چهارم: طراحی یک استخر خورشیدی

فصل پنجم: جمع بندی نتایج وپیشنهادات

فصل ششم: مراجع

پشتیبانی و توسعه: اپن کارت فارسی
کلیه حقوق نزد فروشگاه پایان نامه مهندسی مکانیک محفوظ است. @ 2020